MS TR atbilstības sertifikāts

 

MS TR atbilstības sertifikāts

Jebkurai produkcijai (pakalpojumiem, iekārtām u. c.), uz ko attiecas kāds Muitas savienības tehniskais reglaments (saīsinājums — MS TR, krieviski — ТР ТС), ir obligāti jāiziet apstiprināšanas (sertifikācijas) procedūra par atbilstību šajos normatīvajos dokumentos noteiktajiem kvalitātes un drošuma standartiem. Pēc šādas sertifikācijas tiek izsniegts MS TR atbilstības sertifikāts.

Tādējādi MS TR atbilstības sertifikāts ir oficiāls dokuments, kas apliecina, ka noteikts objekts atbilst tam piemērojamajām kvalitātes un drošuma prasībām, kas ir minētas attiecīgajā Muitas savienības tehniskajā reglamentā.

MS TR atbilstības sertifikāts ir spēkā visā Muitas savienības teritorijā, tas ir, trīs valstīs: Krievijas Federācijā, Kazahstānā un Baltkrievijā, atšķirībā, piemēram, no Krievijas Federācijas TR sertifikāta, kas ir spēkā tikai Krievijā. Ja noteikts objekts ietilpst kāda MS TR darbības jomā, tad tam obligāti ir jāsaņem MS TR sertifikāts. Bez atbilstoša sertifikāta šādas produkcijas ražošana, izmantošana un pārdošana Muitas savienības teritorijā ir aizliegta un nelikumīga.

Kādu veidu produkcijai ir jāsaņem MS TR sertifikāts?

Lai noskaidrotu, vai noteiktam objektam ir jāsaņem MS TR sertifikāts, ir jāiepazīstas ar spēkā esošajiem Muitas savienības tehniskajiem reglamentiem. Pašlaik ir spēkā desmitiem šādu tehnisko reglamentu, vēl daudzi atrodas Muitas savienības komisijas apstiprināšanas procesā vai tiek izstrādāti.

Pieņemtie un jau spēkā esošie Muitas savienības tehniskie reglamenti:
 «Liftu drošums»;
 «Par rotaļlietu drošumu»;
 «Par iesaiņojuma drošumu»;
 «Pārtikas produktu marķēšana»;
 «Tehnisko līdzekļu elektromagnētiskā saderība»;
 «Par parfimērijas un kosmētikas līdzekļu drošumu» un daudzi citi.

Ņemot vērā nepārtrauktos grozījumus šajā jomā, ja rodas jautājumi par kāda objekta sertifikācijas nepieciešamību, ir ieteicams sazināties ar iestādēm, kas nodarbojas ar sertifikāciju un sertifikātu izsniegšanu — sertifikācijas centriem.

MS TR atbilstības sertifikācijas posmi un specifika

Tāpat kā sertifikācija jebkurā citā sistēmā (GOST, Krievijas Federācijas tehnisko reglamentu u. c.), arī šis atbilstības apstiprināšanas veids Muitas savienības tehnisko reglamentu sistēmā tiek veikts vairākos posmos.

Vispirms preces ražotājs vai pārdevējs aizpilda pieteikumu un iesniedz to sertifikācijas centrā. Pieteicējs tiek informēts, kādi dokumenti ir jāiesniedz sertifikācijas veikšanai (to saraksts var atšķirties atkarībā no vairākiem faktoriem, bet parasti tas vienmēr ietver pieteicējuzņēmuma galvenā valsts reģistrācijas numura, nodokļu maksātāja identifikācijas numura, statūtu un dibināšanas dokumentus, kā arī iepriekš saņemtos sertifikācijas dokumentus). Pieteicējs apkopo un iesniedz šos dokumentus kopā ar sertificējamā objekta paraugiem.

Pēc tam sertifikācijas centrs pārbauda no pieteicēja saņemtos dokumentus un testē paraugus neatkarīgās pētniecības laboratorijās. Saskaņā ar testēšanas rezultātiem tiek pieņemts lēmums izsniegt vai neizsniegt MS TR sertifikātu.

MS TR atbilstības sertifikāta derīguma termiņš var sasniegt piecus gadus produkcijas sērijveida piegādēm (ražošanai) vai noteiktai preču partijai — tas ir atkarīgs no sertifikācijas shēmas (to nosaka sertifikācijas centrs).

Ir svarīgi ņemt vērā, ka pieteikumu MS TR sertifikāta saņemšanai var iesniegt jebkuras Muitas savienībā ietilpstošās valsts rezidents. Ja sertifikāts ir nepieciešams ārvalsts uzņēmumam, kas nav Krievijas, Baltkrievijas vai Kazahstānas rezidents, tad šim uzņēmumam ir jāatrod pārstāvis kādā no šīm valstīm, kas ir rezidents jebkurā no tām.

Uzdod savu jautājumu

Jūsu vārds: *
Kontakttālrunis:
Valsts: *
Apgabals: *
Jautājums: *
Drošības kods: *