MS TR atbilstības deklarācija

 

MS TR atbilstības deklarācija

Ja attiecībā uz produkciju ir spēkā kāds Muitas savienības tehniskais reglaments (MS TR, krieviski — ТР ТС), ir jānoformē deklarācija par atbilstību šim Muitas savienības tehniskajam reglamentam.

MS TR atbilstības deklarācija ir oficiāls dokumentārs pierādījums, ka objekts atbilst piemērojamā tehniskā reglamenta kvalitātes un drošuma prasībām.

Lai noformētu šādu deklarāciju, pieteicējam patstāvīgi vai ar trešās personas (neatkarīgas testēšanas laboratorijas) piedalīšanos ir jāveic preces paraugu testēšana, pēc tam jāaizpilda deklarācija ar testēšanas gaitā iegūtajiem datiem un jāiesniedz sertifikācijas centrā reģistrēšanai. Deklarācija tiks reģistrēta un iekļauta Vienotajā izsniegto deklarāciju reģistrā (Muitas savienības Vienotais deklarāciju reģistrs).

MS TR deklarācija ir būtisks dokuments, kas dod iespēju organizēt deklarēto objektu ražošanu un pārdošanu Muitas savienībā ietilpstošo valstu teritorijā (Baltkrievijā, Kazahstānā un Krievijā). Bez šī dokumenta tehniskajam regulējumam Muitas savienības ietvaros pakļautās produkcijas aprite ir aizliegta un nelikumīga.

MS TR atbilstības deklarācija: specifika un atšķirības no citiem dokumentiem

Atšķirībā no GOST R deklarācijas MS TR deklarācija ir spēkā triju Muitas savienībā ietilpstošo valstu teritorijā, bet pirmā ir spēkā tikai Krievijas Federācijā.

Salīdzinot MS TR deklarāciju ar MS TR sertifikātu, ir jānorāda, ka abiem dokumentiem ir vienāds juridisks spēks, bet to atšķirība ir vienīgi tāda, ka ar MS TR deklarāciju atbildību par objekta pienācīgu kvalitāti pilnīgi uzņemas pieteicējs, bet ar MS TR sertifikātu — sertifikācijas iestāde. Tas ir, deklarācijā informācija tiek ierakstīta nevis sertifikācijas centra, bet gan pieteicēja vārdā.

Protams, ir svarīgi zināt, kādai produkcijai ir vajadzīga MS TR atbilstības deklarācija. Pašlaik ir pieņemti un tiek piemēroti daudzi Muitas savienības tehniskie reglamenti:
 «Par pirotehnisko izstrādājumu drošumu»;
 «Par bērnu un pusaudžu produkcijas drošumu»;
 «Par pārtikas produktu drošumu»;
 «Par graudu drošumu» un daudzi citi.

Lai uzzinātu, kurai produkcijai ir jānoformē MS TR atbilstības deklarācija, ir jāizpēta attiecīgo tehnisko reglamentu teksti. Šajos normatīvajos aktos ir aprakstīts, kurai produkcijai ir jāsaņem MS TR deklarācija, bet kurai — sertifikāts.

Periodiski stājas spēkā jauni Muitas savienības tehniskie reglamenti, bet dažu šo normatīvo aktu noteikumi var zaudēt spēku (piemēram, kā tas ir noticis ar dažiem eļļas un tauku produkcijas tehniskā reglamenta noteikumiem), tāpēc nepārtraukti mainās produkcijas saraksts, kurai ir nepieciešams saņemt deklarāciju, kā arī atsevišķas dažādu objektu atbilstības deklarēšanas nianses. Šī iemesla dēļ, ja rodas jautājumi par MS TR deklarācijas nepieciešamību un saņemšanas specifiku noteiktiem objektiem, ir ieteicams sazināties ar to uzņēmumu speciālistiem, kas nodarbojas ar sertifikāciju, deklarāciju un atļaujas dokumentu noformēšanu — ar sertifikācijas centriem.

MS TR deklarācijas noformēšanu var pieteikt fiziska vai juridiska persona, kas ir oficiāli reģistrēta Kazahstānas Republikā, Baltkrievijas Republikā vai Krievijas Federācijā. Ja šāda deklarācija ir jāsaņem ārvalsts ražotājam, tad viņam ir jāpilnvaro pārstāvis — kādas minētās valsts rezidents.