Sertifikācijai pakļautā produkcija

Sertifikācijai pakļautā produkcija

Krievijā preču, pakalpojumu un darbu, kā arī citu objektu, piemēram, kvalitātes un personāla pārvaldības sistēmu, pienācīgu kvalitāti apstiprina, izmantojot sertifikācijas procedūru. Tieši sertifikācija ļauj īstenot likumu «Par patērētāju tiesību aizsardzību», kas paredz patērētāju tiesības iegādāties tikai drošas un kvalitatīvas preces.

Sertifikācija ir objekta pārbaude, vai tas atbilst Krievijas tiesību aktos noteiktajiem kvalitātes standartiem un drošuma prasībām..

Pēc sertifikācijas objektam, kas ir izturējis pārbaudi, tiek izdots dokuments — atbilstības vai kvalitātes sertifikāts vai atbilstības deklarācija, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem šī objekta sertifikācija ir jāveic atbilstības deklarēšanas formā. Vēl viens dokumenta veids, ko var saņemt, ir brīvprātīgais kvalitātes sertifikāts, taču to noformē nevis obligāti, bet labprātīgi pēc pieteicēja iniciatīvas.

Kurai produkcijai ir jānoformē obligātais, bet kurai — brīvprātīgais sertifikāts?

Pirmām kārtām obligātai sertifikācijai Krievijā ir pakļauti objekti un produkcija, kas tieši ietekmē cilvēku veselību un drošību: kalnrūpniecības iekārtas, elektroenerģijas sadales aparāti, elektroinstalācijas izstrādājumi, sadzīves, kā arī kultūras un saimniecības elektroizstrādājumi un daudz kas cits.

Ar visu tās produkcijas sarakstu, kam ir jāsaņem obligātais atbilstības sertifikāts, var iepazīties Krievijas Federācijas valdības lēmumā Nr. 982. Šajā dokumentā ir norādīta arī produkcija, kas ir obligāti jāsertificē atbilstības deklarācijas formā.

Visām precēm, kas nav minētas lēmumā Nr. 982, var noformēt brīvprātīgos atbilstības sertifikātus. Turklāt šādu sertifikātu var saņemt arī šajā sarakstā minētajām precēm. Ražotāji un pārdevēji to dara tāpēc, lai papildus uzsvērtu savu preču kvalitāti, drošumu un varbūt kādas unikālas īpašības vai raksturlielumus, kas atšķir šo preci no citiem līdzīgiem izstrādājumiem.

Ārvalstu ražojumu sertifikācija

Saskaņā ar Krievijas tiesību aktiem sertifikācijai ir pakļauta ne vien Krievijā ražotā produkcija, bet arī ārvalstu, importētās preces. Arī tas ļauj īstenot likumu «Par patērētāju tiesību aizsardzību».

Ārvalstu produkcijas sertifikācijas noteikumi un posmi ne ar ko neatšķiras no Krievijas produkcijas atbilstības apstiprināšanas, taču svarīgi, ka pieteicējs drīkst būt tikai Krievijā reģistrēta juridiska vai fiziska persona. Tādējādi ārvalstu ražotājiem sertifikācijai ir jāatrod pārstāvji, kas ir Krievijas Federācijas rezidenti. Parasti par šādiem pārstāvjiem kļūst ārvalstu produkcijas importētāji vai pārdevēji.

Kad tiek ievesta produkciju, kas Krievijā nav pakļauta obligātai sertifikācijai vai deklarācijai, muitas iestādes pieprasa uzrādīt valsts reģistrācijas apliecību (to mēdz dēvēt arī par reģistrācijas apliecību). Lai uzzinātu, kurām precēm šis dokuments ir nepieciešams, jāielūkojas Vienotajā sanitāri epidemioloģiskajai uzraudzībai pakļauto preču sarakstā (tas ir apstiprināts ar Muitas savienības komisijas 2010. gada 28. maija lēmumu).