KUR UN KĀ NOFORMĒT

Kur un kā var saņemt dokumentus, kas nepieciešami preču ievešanai un pārdošanai Krievijas Federācijā

Ja jums ir vajadzīgi sertifikācijas dokumenti par preces izcelsmi, preču drošuma vai higiēnas sertifikāti, lai produkcija varētu iziet muitas kontroles procedūras turpmākai realizācijai Krievijā, nepieciešamo dokumentu jūs varat pasūtīt sertifikācijas centrā jeb universālajā sertifikācijas centrā.

Jūs varēsit saņemt konsultāciju, uzzināt par preču ievešanai un pārdošanai Krievijas Federācijas teritorijā nepieciešamajiem sertifikātiem, pasūtīt jebkuru vajadzīgo sertifikātu savai produkcijai īsā laikā un par pieņemamām cenām. Sertifikācijas centri Krievijā strādā tikai ar akreditētām sertifikācijas iestādēm, testēšanas laboratorijām un citām valsts institūcijām, kam ir tiesības izdot noteiktus atļaujas dokumentus ārvalstīs ražotas produkcijas ievešanai un pārdošanai.

Ārvalsts produkcijas eksportētājam uz Krievijas Federāciju ir jāveic šādas darbības.
Vispirms ir jānoskaidro, vai pirms produkcijas ievešanas Krievijā ir jāveic obligātā sertifikācija (atbilstības deklarēšana). Produkcija ir obligāti jāsertificē tad, ja tā ir iekļauta sarakstos (saskaņā ar valsts standartu vai Valsts muitas komitejas lēmumu). Praksē bieži rodas grūtības ar produkcijas attiecināšanu uz noteiktu saraksta pozīciju. Tad ir jāizmanto Viskrievijas produkcijas klasifikatora un ārējās ekonomiskās darbības preču nomenklatūras kodi.
Ir jāvēršas specializētā centrā, lai iegūtu papildu informāciju par ievedamās produkcijas sertifikāciju. Ja jūs šaubāties, vai jums ir nepieciešams saņemt sertifikātu, vai nezināt, kādi tieši sertifikāti ir vajadzīgi jūsu produkcijai, jūs varat konsultēties ar šīs jomas speciālistu. Universālo sertifikācijas centru priekšrocība ir tāda, ka šie centri izdod visu veidu sertifikātus jebkādai produkcijai. Tiek sniegts visaptverošs pakalpojums no jūsu pieteikuma apstrādes līdz visu preces atļaujas dokumentu nodošanai tieši rokās.
Lai sāktu sertifikāta saņemšanas procedūru, sertifikācijas centrā ir jāiesniedz pieteikums, norādot preces nosaukumu, tās ražotāju, īsu aprakstu, ārējās ekonomiskās darbības preču nomenklatūras, Viskrievijas produkcijas klasifikatora kodu un citu svarīgu informāciju par preci. Pieteikums tiek iesniegts brīvā formā pa e-pastu, izmantojot pieteikuma veidlapu (sk. šeit).
Ir jāiesniedz dokumenti un informācija par preci, kas būs vajadzīga sertifikācijai. Centra speciālists pastāstīs par katra sertifikāta saņemšanas kārtību, noteikumiem un termiņiem, kā arī noslēgs ar jums līgumu. Kad ir veikts maksājums par pakalpojumiem, sākas nepieciešamās dokumentu paketes sagatavošana, tiek analizēti tehniskie standarti, veikta produkcijas testēšana, uz kuru pamatojoties tiek izsniegts GOST R atbilstības sertifikāts, higiēnas sertifikāts, ugunsdrošības sertifikāts un citi.
Jāsaņem gatavie sertifikāti vai jānorāda savam vadītājam piegādes adrese. Plašais filiāļu tīkls un savs kurjeru dienests ļauj sertifikācijas centriem veikt gatavo sertifikātu piegādi pasūtītājam.