GOST R atbilstības sertifikāts

GOST R atbilstības sertifikāts

GOST R atbilstības sertifikāts (to mēdz dēvēt arī par «Rostest», kvalitātes, drošuma vai muitas sertifikātu) ir dokuments, kas apliecina, ka produkcija atbilst tai piemērojamajos standartos un noteikumos (GOST, GOST R, GOST R IEC, GOST R ISO u. c.) izvirzītajām kvalitātes un drošuma prasībām.

Pastāv obligātai sertifikācijai pakļautās produkcijas saraksti — importētajai produkcijai tā ir Krievijas Federācijas Federālā muitas dienesta 2005. gada 12. janvāra vēstule Nr. 01-06/107 «Par obligātai sertifikācijai pakļauto preču sarakstu». Noteikumos ir minētas vairākas sertifikācijas shēmas, no tām visbiežāk izmanto šādas.

Shēmas Nr. 3, 3a : šajā gadījumā izdoto sertifikātu mēdz dēvēt par sertifikātu «sērijveida ražošanai» vai «ražotājam» (tas tiek izsniegts ar derīguma termiņu no 1 līdz 3 gadiem atkarībā no produkcijas veida, testēšanas rezultātiem, ražošanas stāvokļa un citiem faktoriem).

Shēmas Nr. 2, 7 : «līgumam» — paredzētas produkcijai, kas tiek ievesta partijās noteiktā laikposmā, parasti 1–2 gadus (Nr. 2), vai līgumā (kontraktā, rēķinā) noteiktam skaitam (Nr. 7).

Shēma Nr. 9 ir vienkāršota shēma produkcijas paraugu vienībām vai nelielām partijām. Šajā gadījumā sertifikāts tiek izdots saskaņā ar atbilstības deklarāciju un tai pievienotajiem dokumentiem, kas apliecina produkcijas atbilstību likumā noteiktajām prasībām (tie var būt testēšanas protokoli, ISO 9001 kvalitātes sistēmas sertifikāts). Testēšana šajā gadījumā netiek veikta. GOST R sertifikāta saņemšanas process ir šāds: produkcijai (paraugiem) ir jāiziet sertifikācijas pārbaude akreditētā laboratorijā. Saskaņā ar pārbaudes rezultātiem tiek sastādīts protokols, kas kalpo par pamatu GOST R atbilstības sertifikāta izdošanai.